ავტოსაშხეფი სისტემები

კატეგორია - კარი


საშხეფი თავაკები (სპრინკლერი)
ფოლადის მილები
საკონტროლო სარქველები და მოწყობილობები
ღარიანი და ხრახნიანი ფიტინგები
სახანძრო სატუმბი სადგური
სახანძრო რეზერვუარები
ჰიდრანტები
  • ავტომატური საშხეფი სისტემის მოქმედების პრინციპი (NFPA 13 სტანდარტი) დაყრდნობილია ხანძრის აღმოჩენის, ადრეულ სტადიაზე ლოკალიზებისთვის.
  • სპრინკლერული ქრობის სისტემისთვის ხანძარსაქრობ ნივთიერებად შერჩეულია წყალი, როგორც ეკონომიური და ხელმისაწვდომი ქრობის საშუალება.
  • ავტოსაშხეფი სისტემების გამართულად მუშაობა ხელსუწყობს სამაშველო დანაყოფების ეფექტურ მუშაობას.